• Tags: chọn trường

  • ‘Chiến tranh lạnh’ trong gia đình vì đỗ nhiều đại học

    Thi đạt điểm cao, đỗ cả ĐH Y Hà Nội và Kinh tế Quốc dân nhưng chưa kịp vui, Nguyễn Mỹ Linh (Hà Nội) lại phải đối mặt với 'cuộc chiến' chọn trường. Bố làm mặt lạnh với em, còn mẹ thì thở ngắn than dài kêu con gái bướng.> Nữ sinh chuyên ngữ thủ khoa hai đại học lớn

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên