• Tags: ĐH Sư phạm Hà Nội

  • ĐH Sư phạm Hà Nội lấy thấp nhất 15 điểm

    Sáng 9/8, ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển, nhiều ngành lấy 15 điểm như sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ Thông tin... Sư phạm Toán, Văn lấy 21 - 22 điểm.> Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn / Xem điểm chuẩn tại đây

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên