• Tags: ĐH Y Dược

  • 26 điểm vẫn trượt đại học Y Dược TP HCM

    Chiều 15/8, nhiều phụ huynh đã tập trung tại ĐH Y Dược TP HCM để bày tỏ bức xúc về việc nhà trường 'công bố chỉ tiêu đào tạo không rõ ràng' khiến nhiều em thi đại học có điểm từ 24,5 đến 26 vẫn rớt.

  • 60% thí sinh điểm cao nhất thi vào ngành Y, Dược

    Trong top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất, 46 em thi vào ĐH Y Dược TP HCM, 11 em thi ĐH Dược Hà Nội... Xếp thứ nhì là nhóm Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương. Thí sinh được 29,5 và 30 điểm đều thi ĐH Y Dược TP HCM.> Thủ khoa đại học đầu tiên đạt 30 điểm / Tra cứu điểm thi tại đây

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên