• Tags: điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân

  • ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn cao nhất 24,5

    Chiều 3/8, ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo dự kiến điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2012, theo đó ngành kế toán lấy điểm cao nhất với 24,5.> Điểm chuẩn dự kiến của các đại học top đầu / Tra cứu điểm thi tại đây

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên