• Tags: điểm thi ĐH Bách khoa

  • Nhiều đại học sắp công bố điểm

    Ngày 19/7, ĐH Quảng Nam sẽ công bố điểm, ngày 20/7 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cũng dự kiến có kết quả. ĐH Ngoại thương, Điện Lực, Xây dựng, Đại Nam... cũng chuẩn bị có điểm.> Đại học đầu tiên công bố điểm thi / Tra cứu điểm thi tại đây

  • Một loạt đại học sắp công bố điểm thi

    Ngày 19/7, ĐH Quảng Nam sẽ công bố điểm, ngày 20/7 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cũng dự kiến có kết quả. ĐH Ngoại thương, Điện Lực, Xây dựng, Đại Nam... cũng chuẩn bị có điểm tuyển sinh.> Đại học đầu tiên công bố điểm thi

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên