• Tags: đổi mới toàn diện giáo dục

  • ‘Chúng ta nợ xã hội một cuộc cải cách giáo dục’

    PGS Trần Đình Thiên cho rằng, chúng ta đang loay hoay chưa dám từ bỏ những cái cũ kỹ. Còn TS Lê Trường Tùng đề xuất, cần tổ chức bình dân học vụ để mỗi người đều biết đọc - viết, biết tin học và tiếng Anh.> 'Đổi mới giáo dục không thể ngẫu hứng'

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên