• Tags: đổi mới

  • Phát triển mô hình đại học sáng tạo tại Việt Nam

    Bên cạnh việc đầu tư phát triển mô hình đại học nghiên cứ, các chuyên gia giáo dục cho rằng việc xây dựng mô hình đại học sáng tạo có thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh tế xã hội hiện nay.

  • ‘Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác’

    Chỉ ra hàng loạt bất cập của nền giáo dục, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đã đến phải đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục. Chương trình phổ thông nên theo cơ cấu '9+2' thay vì 12 năm - quá lãng phí.> Nỗi buồn của bạn trẻ về giáo dục Việt Nam / '20 tuổi có thể tốt nghiệp đại học'

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên