• Tags: giấy báo điểm

  • Gia hạn nhận hồ sơ NV2 vì thí sinh chưa có giấy báo điểm

    Ngày 21/8, nhiều đại học điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 do nhiều thí sinh lo lắng khi sắp hết hạn nhận đơn xét tuyển mà chưa có giấy báo kết quả thi.> ĐH Y Dược kiểm điểm vì vụ '26 điểm vẫn trượt' / Xem điểm chuẩn, chỉ tiêu nguyện vọng 2 các trường tại đây

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên