• Tags: lưu ban

  • Học sinh bị lưu ban vì không đi học thêm

    Gia đình khó khăn, anh em Tuấn và Thành không đi học thêm lớp học hè do trường tổ chức nên đầu năm học đã bị trường không cho lên lớp. Tiêu cực này đã khiến ông hiệu trưởng bị đình chỉ công tác.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên