• Tags: Lưu Thế Anh

  • Thủ khoa ĐH Bách khoa mê Lịch sử

    Là thủ khoa đại học công nghệ lớn, chọn ngành Công nghệ Thông tin với mong muốn trở thành lập trình viên nhưng cậu học trò nghèo Lưu Thế Anh lại cực kỳ mê Lịch sử và thành thạo việc băm rau, quấy cám, đi cấy...> Nữ sinh chuyên Ngữ thủ khoa hai đại học lớn

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên