• Tags: môn Lý

  • Đề Lý dài, nhiều thí sinh kém vui

    Trái với tâm lý vui vẻ sau buổi thi sáng, kết thúc 90 phút làm bài Lý, thí sinh nhận định đề thi dài, nhiều câu phải 'đánh dấu bừa'. Các thủ khoa nhận định, với đề thi này, thí sinh khó đạt điểm 9-10.> Gợi ý làm bài thi môn Vật lý / Gợi ý làm bài thi môn Toán / Công an điều tra nghi vấn tuồn đề Toán ra ngoài

  • Sơ lược về thuyết tương đối hẹp trong Vật lý

    Câu lạc bộ Gia sư thủ khoa hướng dẫn kiến thức trọng tâm của thuyết tương đối hẹp gồm: các hệ quả của thuyết tương đối, sự chậm lại của đồng hồ chuyển động, khối lượng tương đối tính và hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng.>Thủ khoa đại học tư vấn luyện thi trên VnExpress

  • Chuyên đề Vật lý hạt nhân

    Câu lạc bộ Gia sư thủ khoa hướng dẫn thí sinh ôn tập chuyên đề Vật lý hạt nhân theo hướng làm rõ lý thuyết tính chất cấu tạo hạt nhân, phản ứng hạt nhân, phóng xạ, phản ứng phân hạch, nhiệt hạch và các dạng bài tập.>Thủ khoa đại học tư vấn luyện thi trên VnExpress

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên