• Tags: nhà trọ miễn phí

  • Gần 6.300 chỗ trọ miễn phí chờ sĩ tử

    Ngoài việc tìm gần 6.300 chỗ trọ miễn phí, hơn 41.000 chỗ trọ có phí, thanh niên và sinh viên tình nguyện ở Hà Nội còn hướng dẫn tại bến xe, phục vụ xe ôm miễn phí cho sĩ tử mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012.> 35.000 lượt sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi

  • 35.000 lượt sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi

    Sáng 8/6, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân tiếp sức mùa thi 2012. Dự kiến 35.000 lượt sinh viên sẽ tham gia hỗ trợ sĩ tử trong mùa tuyển sinh năm 2012.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên