• Tags: sai đáp án

  • Nam sinh 9,5 điểm tiếng Anh phản bác đáp án của Bộ

    Đỗ Học viện Ngoại giao với điểm tiếng Anh 9,5 nhưng Nguyễn Trung Dũng (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vẫn gửi tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục để phản ánh về sai sót trong đáp án đại học môn tiếng Anh.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên