• Tags: tật nguyền

  • Thầy giáo bệnh tật dạy chữ trẻ em nghèo

    Bị bệnh tật hành hạ nhưng suốt 20 năm thầy giáo Lê Quốc Hưng (47 tuổi) vẫn cố gắng mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo trong vùng. Nhờ đó, nhiều thế hệ học trò nơi quê nghèo đã được vào đại học.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên