• Tags: tra m chẩn 2012

  • Thủ khoa Học viện Báo chí được 26 điểm

    Thủ khoa của HV Báo chí năm nay được 26 điểm khối D1 và 25 điểm khối C. Dự kiến điểm chuẩn khoa báo chí tăng nhẹ.> Học viện Ngân hàng, ĐH Điện lực công bố điểm thi / Tra cứu điểm thi tại đây

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên