• Tags: trúng tuyển

  • ĐH Sài Gòn lấy 13 – 18,5 điểm

    Điểm trúng tuyển của ĐH Sư phạm dao động từ mức sàn đến 18,5. Trường có tới hơn 2.000 chỉ tiêu xét NV2, trong đó hệ đại học chỉ có 60 chỉ tiêu, còn lại là hệ cao đẳng. > Hàng loạt trường công bố điểm trúng tuyển

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên