• Tags: trường liên kết

  • Giáo viên giỏi quyết định chất lượng giáo dục

    Dù quan điểm và điều kiện khác nhau nhưng những tiêu chí phụ huynh hướng tới khi lựa chọn trường cho con vẫn là đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất..., trong đó chất lượng giáo viên mang ý nghĩa quyết định.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên