• Tags: Viện Khoa học Giáo dục

  • ‘Học sinh sẽ quá tải nếu bậc phổ thông còn 10 năm’

    'Giáo dục Việt Nam đang quá tải, 12 năm phổ thông còn quá tải, nếu giảm còn 10 năm sẽ thế nào? Học sinh được học nhiều hơn thì sẽ được kết quả tốt hơn' GS Nguyễn Lộc, Viện phó Viện Khoa học Giáo dục trả lời VnExpress.> Nỗi buồn của bạn trẻ về giáo dục Việt Nam / '20 tuổi có thể tốt nghiệp đại học' / 'Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác'

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên