Hàng trăm chỉ tiêu NV2 vào HV Chính sách Phát triển, ĐH Hà Tĩnh

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Chính sách và Phát triển đối với thí sinh phổ thông khu vực 3 là 15 điểm. Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn vào Học viện thì sẽ đăng ký vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi nhập học.

Điểm trúng tuyển theo ngành năm 2012 như sau (Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm):

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển NV1 1 D310101 Kinh tế 15 2 D340201 Tài chính – Ngân hàng 16 3 D310205 Quản lý nhà nước 15 4 D340101 Quản trị kinh doanh 15 4 D340101 Kinh tế quốc tế 16

Học viện xét tuyển nguyện vọng hai đối với những thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 là 1 điểm (>=16,0 điểm). Các ngành, chỉ tiêu xét tuyển NV2 là:

STT Ngành Chuyên ngành Chỉ tiêu tuyển sinh(Dự kiến) Mã ngành Tên ngành 1 D310101 Kinh tế Kế hoạch phát triển Quy hoạch phát triển 37 2 D340201 Tài chính ngân hàng Tài chính công 35 3 D310205 Quản lý nhà nước Chính sách công 25 4 D340101 Kinh tế quốc tế Kinh tế đối ngoại 34 5 D340101 Quản trị kinh doanh Quản trị doanh nghiệp 30

ĐH Hà Tĩnh có điểm trúng tuyển cho từng chuyên ngành như sau:

ht1.jpg
ht2.jpg

ĐH Hà Tĩnh nhận đơn xét tuyển đợt 2 từ ngày 15/8.

Hoàng Thùy

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên

scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online pandora outlet online pandora outlet online pandora outlet online pandora outlet online pandora outlet online air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher