ĐH Sài Gòn lấy 13 – 18,5 điểm

Điểm chuẩn của ĐH Sài Gòn tương đương năm ngoái. Thí sinh thi ngành Sư phạm Toán học không trúng tuyển, có tổng điểm 15 trở lên được học bậc đại học ngành Toán ứng dụng. Thí sinh thi ngành Sư phạm tiếng Anh không trúng tuyển, có tổng điểm 18 trở lên, được học bậc đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

nu-sinh.jpg
Nhiều thí sinh vẫn có cơ hội vào đại học bằng NV2. Ảnh minh họa: Hải Duyên.

Thí sinh thi ngành Sư phạm Hóa học không trúng tuyển, có tổng điểm 15 trở lên, được học bậc đại học ngành Khoa học môi trường. Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lý khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm 13,5 trở lên, được học bậc đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện điện, điện tử, truyền thông.

Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc không trúng tuyển, có tổng điểm từ 25,5 trở lên, được học bậc cao đẳng, ngành Sư phạm Âm nhạc. Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mỹ thuật không trúng tuyển, có tổng điểm 24 trở lên, được học bậc cao đẳng và thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học bậc cao đẳng cùng ngành.

Ngành Mã ngành Khối Điểm
chuẩn Thanh nhạc D210205 N 34 Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) D220113 C 17,5 D1 16 Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch) D220201 D1 17,5 Khoa học thư viện D320202 A 13,5 B 14,5 C 14,5 D1 13,5 Quản trị kinh doanh D340101 A 16,5 A1 17 D1 18 Tài chính – Ngân hàng D340201 A 17 A1 17,5 D1 19 Kế toán D340301 A 16,5 A1 17 D1 18 Luật D380101 A 14 C 17 D1 16 Khoa học môi trường D440301 A 14 B 15,5 Toán ứng dụng D460112 A 14 A1 14 Công nghệ thông tin D480201 A 14 A1 15 Kỹthuật điện, điện tử D520201 A 13 A1 14 Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 A 13 A1 13,5 Quản lý giáo dục D140114 A 13,5 C 14 D1 14 Giáo dục Mầm non D140201 M 17,5 Giáo dục Tiểu học D140202 A 14,5 D1 16 Giáo dục chính trị D140205 C 14,5 D1 13,5 Sư phạm Toán học D140209 A 16,5 Sư phạm Vật lý D140211 A 16 A1 16,5 Sư phạm Hóa học D140212 A 17,5 Sư phạm Sinh học D140213 B 15,5 Sư phạm Ngữ văn D140217 C 170 Sư phạm Lịch sử D140218 C 16 Sư phạm Địa lý D140219 A 16 A1 14,5 C 16,5 Sư phạm Âm nhạc D140221 N 33 Sư phạm Mỹ thuật D140222 H 33 Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 18,5 Hệ cao đẳng CĐ Giáo dục Mầm non C140201 M 15 CĐ Giáo dục Mầm non C140201 M 15

Các ngành xét NV2 hệ đại học:

Ngành Mã Khối Điểm
xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Khoa học thư viện D320202 C 14,5 30 D1 13,5 D140205 C 14,5 30 D1 13,5

Các ngành xét NV2 hệ cao đẳng: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng sàn của Bộ

Ngành Mã Khối Chỉ tiêu xét tuyển NV2 C220113 C, D1 120 Tiếng Anh (Thương mại – Du lịch) C220201 D1 120 Khoa học thư viện C320202 A, B, C, D1 40 Lưu trữ học C320303 C, D1 30 Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 260 Tài chính – Ngân hàng C340201 A, A1, D1 260 Kế toán C340301 A, A1, D1 260 Quản trị văn phòng C340406 C, D1 50 Thư kývăn phòng C340407 C, D1 50 Công nghệ thông tin C480201 A, A1 80 Công nghệ Kỹthuật điện, điện tử C510301 A, A1 30 Công nghệ Kỹthuật điện tử, truyền thông C510302 A, A1 30 Công nghệ Kỹ thuật môi trường C510406 A, B 100 Giáo dục Tiểu học C140202 A, D1 250 Giáo dục Công dân C140204 C 40 Sư phạm Toán học C140209 A 40 Sư phạm Vật lý C140211 A, A1 30 Sư phạm Hóa học C140212 A 30 Sư phạm Sinh học C140213 B 30 Sư phạm Kỹthuật Công nghiệp C140214 A, A1 40 Sư phạm Kỹthuật Nông nghiệp C140215 B 40 Sư phạm Kinh tế Gia đình C140216 B 40 Sư phạm Ngữ văn C140217 C 40 Sư phạm Lịch sử C140218 C 30 Sư phạm Địa lý C140219 A, A1, C 30 Sư phạm Tiếng Anh C140231 D1 120 Cộng 2.190

Hải Duyên

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên

scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet scarpe valentino outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online pandora outlet online pandora outlet online pandora outlet online pandora outlet online pandora outlet online air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher