• Tags: an ninh quốc phòng

  • Hướng dẫn làm bài thi môn Địa lý

    'Đánh bắt xa bờ không chỉ mang lại giá trị khai thác nguồn lợi hải sản, mà còn giúp khẳng định chủ quyền trên biển, bảo vệ vùng trời, vùng biển và vùng thềm lục địa nước ta', giáo viên của Trung tâm Hocmai.vn hướng dẫn thí sinh làm bài thi môn Địa lý.> 'An ninh quốc phòng' vào đề thi Địa lý> Thí sinh phấn khởi kết thúc ngày thi đầu

  • ‘An ninh quốc phòng’ vào đề thi Địa lý

    Câu hỏi thời sự: 'Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng' trong đề thi Địa lý sáng 3/6 khiến nhiều thí sinh hào hứng.>Thí sinh phấn khởi kết thúc ngày thi đầu> 'Thói dối trá' vào đề Văn tốt nghiệp

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên