• Tags: di động

  • Cha mẹ đau đầu chọn ‘dế’ cho con

    Mới học lớp 5, Bảo Hân, con gái chị Huyền ở Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đã đòi mua di động. Sợ con sớm đua đòi, chị phản đối và chỉ khi nghe nói về các tính năng giáo dục trên điện thoại, chị mới tin tưởng cho con sử dụng.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên