• Tags: ôn thi

  • Viết lại nhật ký

    Những ngày này 4 năm trước, tôi - dân khối A chính cống, thế mà đùng một cái thi khối C đại học.>Nhận bài dự thi 'Mật mã mở cánh cửa đại học'

  • Lời dặn của ngoại

    Ngoại từng dặn tôi: “Mọi sự cố gắng của con sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy cố gắng hết sức, ngoại tin con sẽ thành công”.>Nhận bài dự thi 'Mật mã mở cánh cửa đại học'

  • Hịch đi thi

    Kiến thức của các em được tích lũy trong nhiều năm. Nay thời gian tới kỳ thi không còn nhiều, có lẽ sự tự tin và sức mạnh tinh thần đóng vai trò then chốt. >Nhận bài dự thi 'Mật mã mở cánh cửa đại học'

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên