• Tags: tốt nghiệp đại học tuổi 20

  • Giới trẻ hào hứng với đề xuất ’20 tuổi lấy bằng đại học’

    Thời gian học phổ thông dài, nặng lý thuyết; giới trẻ trưởng thành sớm hơn... là những lý do đưa ra để ủng hộ đề xuất '20 tuổi lấy bằng đại học'. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về kinh nghiệm xã hội của các cử nhân trẻ.> Nỗi buồn của bạn trẻ về giáo dục Việt Nam / '20 tuổi có thể tốt nghiệp đại học'

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên