• Tags: tuyển dụng viên chức

  • Hà Nội từ chối bằng liên thông, tại chức

    Thành phố thiếu hơn 800 chỉ tiêu giáo viên các cấp, nhưng điều kiện xét tuyển phải có hộ khẩu Hà Nội, tốt nghiệp đại học chính quy các trường sư phạm hoặc trường có chuyên ngành cần tuyển...

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên