Bài thi sẽ bị hủy nếu viết, vẽ nội dung không liên quan

Đó là một trong những quy định của Bộ GD-ĐT trong công tác chấm thi đại học, cao đẳng 2012.
Trừ 50% điểm bài thi nếu có nghi vấn
Quy chế của Bộ GD-ĐT quy định, trừ điểm đối với bài thi bị nghi vấn có dấu hiệu đánh dấu thì tổ chức chấm tập thể, nếu đủ căn cứ xác đáng để các cán bộ chấm thi và Trưởng môn chấm thi kết luận là lỗi cố ý của thí sinh thì bị trừ 50% điểm toàn bài.
Cho điểm (0) đối với những phần của bài thi hoặc toàn bộ bài thi là chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; nộp hai bài cho một môn thi hoặc bài thi viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau.
Huỷ bỏ kết quả thi của cả 3 môn thi đối với những thí sinh bị coi là viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi; nhờ người khác thi hộ hoặc làm bài hộ cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.
Đối với những bài thi nhàu nát hoặc nghi có đánh dấu (ví dụ: viết bằng hai thứ mực hoặc có nếp gấp khác thường) thì tổ chức chấm tập thể. Nếu Trưởng môn và hai cán bộ chấm thi xem xét kết luận có bằng chứng tiêu cực thì trừ điểm theo quy định. Nếu do thí sinh khác giằng xé làm nhàu nát thì căn cứ biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả.
Đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn. 120706HDHuyhetqua01_7c58d.jpg

Thi đại học đợt 2, thí sinh cần đặc biệt lưu ý những quy định trong phòng thi.
“Những thí sinh đã bị kỷ luật trong thi đợt 1 sẽ không được dự các đợt thi kế tiếp trong năm đó tại các trường khác. Kết thúc kỳ thi, Bộ sẽ thực hiện kiểm dò các khâu trong thi theo đúng quy chế”.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên