Bộ GD&ĐT sửa đáp án Lịch sử kỳ thi ĐH

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, một luồng ý kiến của các giảng viên, độc giả đã nêu lên sự sai sót gây thiệt thòi cho thí sinh. Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh đáp án môn Lịch sử khối C như sau:
Trong câu số 4a (Phần riêng): “Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh lạnh”.  
Nội dung sửa ngắn gọn hơn đáp án trước đây theo hướng có lợi cho thí sinh.
Ngay sau đó, Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD&ĐT gửi các trường đáp án và phiếu chấm môn Lịch sử (đã được điều chỉnh: phần điều chỉnh nằm trong câu 4a), đề nghị các trường sử dụng đáp án và phiếu chấm này.
Đáp án trước khi chỉnh sửa:
120716HDLichSu01_9aada.jpg

Đáp án sau khi chỉnh sửa: 

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên