Bộ không cấm mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Sang tuần sau (ngày 4-5/7), thí sinh đã chính thức bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng 2012, với khối A và A1. Vào sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Điều quan trọng đầu tiên trong thông tư này là sự thay đổi về những vật không được mang vào phòng thi. Theo đó điểm d, Khoản 3, Điều 25 được sửa đổi: Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi; Không được hút thuốc trong phòng thi”.
Như vậy, theo điều khoản này, Bộ bỏ phần ghi âm, ghi hình…. so với điều khoản cũ (Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên