Đáp án Sử ‘có vấn đề’, thí sinh mất điểm như chơi

Giáo viên có uy tín cho rằng, nhiều bạn có thể mất 2,5 điểm trong bài thi.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn Lịch sử, một số giáo viên dạy Sử THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã chỉ ra những bất hợp lý. Thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu cho rằng, một số nội dung và thang điểm trong đáp án chưa thật chính xác và học sinh giỏi khó có thể đạt được điểm cao nếu giám khảo chấm máy móc theo đáp án của Bộ.

Cụ thể, ở câu 1 (2 điểm) “cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?”, theo thầy Hiếu, đáp án Bộ công bố có nhiều bất hợp lý nhất từ nội dung đến cấu trúc thang điểm. Đề yêu cầu trình bày những tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đối với kinh tế Việt Nam nhưng đáp án chủ yếu là nêu nội dung cơ bản của chương trình khai thác thuộc địa về kinh tế với 3 ý cơ số điểm là 1,5 điểm. Còn nội dung chính của câu hỏi là phần tác động thì chỉ có 0,5 điểm, trong khi giáo viên Lịch sử này cho rằng, “ý này nên cho 1,5 điểm”.

Về nội dung kiến thức của câu 1, đáp án chỉ yêu cầu thí sinh trình bày tác động tiêu cực. Tuy nhiên, hầu hết giáo viên và học sinh khá môn Lịch sử đều cho rằng, khi trình bày sự tác động thông thường phải nêu được 2 vế là tác động tích cực và tác động tiêu cực thể hiện như thế nào, mức độ tác động đó về mặt tích cực thì cái nào là cơ bản, cái nào là không cơ bản…Ở câu 2: (2 điểm) “Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kỳ nào? Khái quát nội dung chính của thời kỳ lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của Pháp”. “Tôi nghĩ, phần nội dung kiến thức cũng như cơ số điểm đáp án dành cho ý này (0,5 điểm) chưa thật chính xác. Đáng lẽ, đáp án cần phải yêu cầu thí sinh nêu và trình bày ngắn gọn nội dung hoặc nhiệm vụ cơ bản nhất của lịch sử Việt Nam qua 5 thời kỳ: 1919-1930, 1930-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1975-2000. Khi đó, số điểm dành cho ý này là 1 điểm sẽ phù hợp hơn”, thầy Hiếu nêu.

1234.jpg

Thí sinh thi Đại học 2012. Ảnh: Neo.

Câu 3: (3 điểm ): “Cuối tháng 3. a

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên