Giới trẻ đang ‘bóp méo’ văn hóa giảng đường

Sự thật đang diễn ra có làm chúng mình choáng váng?

giới trẻ cần có một cái nhìn nghiêm túc hơn về những hành vi của mình. Một xã hội sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu các bạn đang suy nghĩ và hành động lệch lạc. Dù không nhiều, nhưng những hiện tượng lệch chuẩn trên đang diễn ra theo một chiều hướng ngày càng xấu và có nguy cơ lan rộng.

Kr Nguyễn

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên