Gợi ý lời giải môn Địa khối C

Check ngay đáp án môn cuối xem mình đã đủ điểm đỗ chưa nào!

dia1.jpg

dia2.jpg

dia3.jpg

dia4.jpg