Gợi ý lời giải môn Toán

Xem ngay mình được mấy điểm nào teen ơi!

loigiai.jpg

cat2.jpg

q2.jpg

Câu 2:

q3.jpg

q4.jpg

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)

q7.jpg

q8.jpg

q6.jpg

q9.jpg

q10.jpg

Theo Dân trí

Theo dòng sự kiện: