Hà Nội: Sẽ thi nói môn Ngoại ngữ

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa cho biết, trong kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 hệ chuyên Ngoại ngữ năm học 2012 – 2013, các môn Ngoại ngữ chuyên thực hiện hình thức thi nói ở mức độc thoại của thí sinh. 
Trong thời gian thực hiện phần thi của mình, thí sinh có 7 phút chuẩn bị câu trả lời và 2 phút trình bày câu trả lời (kể cả thời gian đọc đề thi để ghi âm), 2 phút nghe lại bài làm của mình, thời gian còn lại dành cho thực hiện các thủ tục như bắt thăm đề, ghi bài làm lên đĩa, hoàn thành thủ tục hồ sơ dự thi.
Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi phòng thi môn Ngoại ngữ có một phòng để thí sinh dự thi (gọi tắt là phòng thi), một phòng để thí sinh ngồi chờ trước khi vào phòng thi (gọi tắt là phòng chờ 1) và một phòng để thí sinh ngồi nghỉ sau khi đã hoàn thành phần thi của mình (gọi tắt là phòng chờ 2).
Thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh bắt đầu thi sẽ không được dự thi.
120614HDThilop10chuyen01_0b1a3.jpg

Tới giờ tập trung, tất cả thí sinh vào phòng chờ 1. Thí sinh xuất trình phiếu báo thi khi giám thị gọi đến tên và số báo danh của mình; chỉ được phép mang bút viết vào phòng chờ, phòng thi. Theo sự hướng dẫn của giám thị, thí sinh di chuyển từ phòng chờ 1 tới phòng thi; sau thi thực hiện xong phần thi của mình di chuyển từ phòng thi tới phòng chờ 2. Trong quá trình di chuyển, thí sinh không được tiếp xúc với bất kỳ ai.
Khi vào phòng thi, thí sinh bắt thăm đề thi, nhận giấy nháp từ giám thị trong phòng thi và di chuyển tới máy vi tính của thí sinh để làm bài thi. Sau khi giám thị nhắc “bắt đầu làm bài”, thí sinh có 7 phút chuẩn bị câu trả lời; đồng hồ trong cửa sổ ghi âm sẽ đếm lùi thời gian chuẩn bị của thí sinh. Còn 1 phút chuẩn bị, giám thị nhắc “còn một phút”; còn 10 giây chuẩn bị giám thị nhắc “chuẩn bị ghi âm”.
Hết thời gian chuẩn bị, phần mềm tự động chuyển sang chế độ ghi âm; thí sinh có 2 phút để trình bày câu trả lời của mình. Thí sinh bắt đầu ghi âm theo trình tự: đọc mã số của đề thi, nội dung đề thi, nội dung trả lời bằng ngôn ngữ của môn dự thi. Thí sinh không được đề cập đến các thông tin cá nhân trong phần trả lời, không được tạo ra các tiếng động nhằm đánh dấu phần thi của mình. Thí sinh không thực hiện các quy định trên bị coi là phạm quy, kết quả bài thi sẽ bị hủy. Phần mềm ghi âm sẽ tự động ngừng ghi âm khi hết thời gian trả lời cho phép.
Nghe lại file ghi âm đã lưu trên máy vi tính giáo viên và ký xác nhận lên phiếu thu bài thi và bảng ghi tên dự thi. Thí sinh trả lại đề thi cho giám thị. Khi có sự việc bất thường xảy ra,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên