Kiểm tra, rà soát từng phòng thi ĐH, CĐ

Ngày 13/6, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn công tác thanh tra thi tuyển sinh ĐH, CĐ đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra khi tiến hành thanh tra kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012.
Theo đó, Thanh tra Bộ, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, xét tuyển và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm tra cơ sở vật chất: cơ sở sao in đề thi (nếu có) đảm bảo an toàn, biệt lập, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ khu vực in sao đề thi theo yêu cầu 3 vòng độc lập; kiểm tra máy móc, thiết bị kể cả máy phát điện dự phòng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; văn phòng phẩm, phương tiện thông tin liên lạc; việc bảo quản bảo mật đề thi và đảm bảo an toàn của các khâu giao,
Thanh tra Bộ yêu cầu các đơn vị giáo dục khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra phải kiên quyết yêu cầu cán bộ coi thi xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ và theo dõi việc xử lý; Khi phát hiện lãnh đạo, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ ban coi thi, ban chấm thi vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêu cầu lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ, theo dõi việc xử lý.
Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho hay, hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm đồng thời giúp các cơ quan quản lý thu thập thông tin kịp thời, chính xác để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra; đề xuất, kiến nghị về công tác quản lý, chỉ đạo thi của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng Quy chế. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT thành lập các đoàn thanh tra (hoặc cử cán bộ thanh tra cắm chốt), kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển tại một số Hội đồng tuyển sinh. Các đoàn thanh tra sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra không báo trước.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên