Nét chữ đẹp như sách in của học sinh lớp 4

Khó có thể cầm lòng được luôn ý!

một phần, bởi “Thời buổi công nghệ thông tin đang dần phá hỏng chữ viết thì việc các em viết được chữ đẹp như thế này quả thực là rất đáng khen và trân trọng!” – nickname Nguyễn Văn Huyên bộc bạch.

Mí Rưỡi