Phát hoảng lỗi chính tả trong ‘Vở luyện tập Tiếng Việt 1’

Lỗi sơ đẳng đến khó tin.

Cuốn “Vở luyện tập Tiếng Việt 1” dành cho học sinh lớp 1 do Nhà Xuất bản Đà Nẵng xuất bản, in tại Công ty in Tổng hợp Cầu Giấy có nhiều lỗi sơ đẳng đến mức khó tin. Đáng chú ý, như từ GIỖ được ghi thành DỖ hay “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”.

516ad4cd-85f5-4864-b2fb-e3383482bf401.jpg

9e53a6d1-0364-424e-90aa-eb40bb9867b7.jpg

Có giỗ được viết thành có dỗ.

e2925cf9-3fa7-4d2e-a018-a75a3d783db5.jpg

Sai luôn trong câu: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày DỖ (giỗ) Tổ, mùng mười tháng Ba”.

5faa5c8d-3959-4fd0-b393-d7d2c4931f70.jpg

Từ “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”. Ngoài ra, còn xuất hiện rất nhiều lỗi khác, đặc biệt là bỏ sai vị trí của dấu câu, viết hoa – viết thường.

Thông tin in trên cuốn vở này cho thấy, tác giả Đặng Thị Lanh, chịu trách nhiệm xuất bản “Giám đốc Trương Công Báo”, “Tổng biên tập Hoàng Văn Cung”. Từ số liệu lưu chiểu, nhà xuất bản này đã in 2000 cuốn.

Theo Kiến thức

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên