Sinh viên tình nguyện đội mưa, ngủ vật vờ chờ sỹ tử

Dù nắng hay mưa, giữa 12 giờ trưa, các bạn ấy vẫn không bỏ vị trí để lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp sỹ tử.

net/files/subject/2012/07/30669/sinh-vien-tinh-nguyen-9.jpg’;

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi giữa 2 ca, các bạn trẻ lại tranh thủ “tiện đâu ta chợp mắt” ở đấy.

sinh-vien-tinh-nguyen-6.jpg

Ngủ gục trên bàn tư vấn.

sinh-vien-tinh-nguyen-8.jpg

Vật vờ trong nhà chờ.

sinh-vien-tinh-nguyen-10.jpg

sinh-vien-tinh-nguyen-4.jpg

Thậm chí có thể nghỉ ở giữa đường đông người qua lại. “Mệt nhưng vui và thấy mình sống có ý nghĩa”, đó là tâm sự mà hầu hết các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi chia sẻ cùng chúng tớ.

Trang Chóe