Teen lớp 11 trải nghiệm một ngày làm ‘giảng viên’

Nhiều bạn lần đầu tiên làm thầy cô giáo, tránh sao khỏi ngỡ ngàng!

net/files/subject/2012/06/30336/DSC_0682.jpg’;

DSC_0690.jpg

Những môn học ngoại khóa như thế này giúp ích cho các bạn nhỏ biết bao nhiêu.

DSC_0700.jpg

Giảng viên và học trò teen phải biết…

DSC_0736.jpg

Những giảng viên tại lớp học miễn phí ở Chùa Phúc Nghiêm đang là học sinh cấp 3, dù khó khăn không ít về chi phí đi lại, thời gian… nhưng các bạn ấy vẫn cố gắng hết sức và quyết tâm làm thiện nguyện để mùa hè trôi qua không vô ích. Cùng chúc các bạn ấy sẽ thành công với dự án của mình, ủng hộ các bạn ấy qua mail: g

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên