Thu hồi Vở luyện tập Tiếng Việt sai chính tả

Lỗi có thể từ bản thảo, khâu thẩm định, kiểm tra của biên tập viên hoặc lỗi do in ấn.

Tác giả Đặng Thị Lanh từng giảng dạy ở Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó sang công tác tại Bộ GD-ĐT, trước khi nghỉ hưu từng giữ chức Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học.

Theo lãnh đạo Nhà xuất bản Đà Nẵng, lỗi có thể từ bản thảo, khâu thẩm định, kiểm tra của biên tập viên hoặc lỗi do in ấn. Do sách đã in sai thì không thể đính chính nên Nhà xuất bản phải thu hồi.

Trước mắt, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã quyết định thu hồi toàn bộ số tập vở trên và liên hệ với biên tập viên, tác giả cuốn sách để tìm hiểu nguyên nhân.

Tập Vở luyện tập Tiếng Việt 1 được in với số lượng 2.000 cuốn, dày khoảng 30 trang. Vào tháng 2/2012, sau khi biên tập viên Nhà xuất bản Đà Nẵng thẩm định, cuốn sách được trình lên Ban Biên tập, lãnh đạo Nhà xuất bản Đà Nẵng và đã được cấp giấy phép. <

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên