Trường Đồi Ngô có tỷ lệ đỗ TN thấp nhất

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Bắc Giang, đối với hệ THPT có 24 trường THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Toàn tỉnh có 168 thí sinh đỗ tốt nghiệp loại Giỏi, 2.282 thí sin đỗ loại Khá. Đối với hệ GDTX, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,01%, không có thí sinh đỗ loại Giỏi. Số thí sinh đỗ loại Khá là 51 thí sinh.
120618HDDoiNgo01_2aa8a.jpg

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Bắc Giang) cho hay, qua chấm thi, không phát hiện bài thi nào vi phạm quy chế đến mức phải huỷ bài thi. Tiết lộ khá bất ngờ so với thực tế khi mà thông qua các clip gian lận trong các phòng thi số 8 và số 4 trường THPT Dân lập Đồi Ngô không khó để nhận thấy tình trạng quay cóp,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên