Xuất hiện phao trước giờ thi môn Sử

Nhiều bạn chia sẻ tìm chỗ cất kín để giám thị không phát hiện ra.

chuan-bi-phao-cho-buoi-thi-su1.jpg

Theo chân một bạn thi tại trường THPT Ngô Quyền (TP Thái Nguyên), bạn này cho biết mang vào phòng thi cho yên tâm. Có bạn vừa đánh số trang trong phao thi, vừa tìm chỗ cất thật kín để giám thị không phát hiện ra.

chuan-bi-phao-cho-buoi-thi-su_11.jpg

Tranh thủ nghía lại phao thi cho chắc ăn.

chuan-bi-phao-cho-buoi-thi-su_21.jpg

chuan-bi-phao-cho-buoi-thi-su_31.jpg

Trước giờ thi rồi, vẫn “ngắm lại” cho yên tâm.

Theo Dân trí