Yêu yêu quá lớp học thời thuộc Pháp

Ngày xưa ông bà của chúng ta học như này này!

93.jpg

Những hình ảnh này ghi lại lớp học thời Pháp thuộc gợi cho chúng ta về quá khứ của học sinh đầu thế kỷ XX.

218.jpg

Thầy Đồ dạy chữ.

315.jpg

413.jpg

Một giờ tập thể dục rất vui vẻ khỏe khoắn.

125.jpg

Giáo dục Việt Nam