ĐH Sư phạm Hà Nội lấy thấp nhất 15 điểm

DSC_1176.jpg
Thí sinh trên 17,5 điểm có thể gửi hồ sơ xét tuyển vào ngành sư phạm Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Dưới đây là mức điểm chuẩn cụ thể của từng ngành, chênh lệch giữa các khu vực 0,5 điểm, các đối tượng 1 điểm. Điểm xét tuyển NV2 ngành Toán học từ 17,5 trở lên, các ngành khác từ điểm chuẩn trở lên.

STT Ngành Khối thi Điểm chuẩn NV2 Điểm SL 1 Sư phạm Toán học A 21 2 Sư phạm Tin học A
A1 16 12 16 3 Sư phạm Vật lý A 20 A1 20 4 Sư phạm KT Công Nghiệp A 15 50 A1 15 5 CNTT A 15 40 A1 15 6 Toán học A 17 17,5 26 7 Sư phạm Hoá A 21 8 Sư phạm Sinh B 18,5 9 Sinh học A 15 B 16,5 10 Sư phạm Ngữ văn C 22 D1,2,3 21 11 Sư phạm Lịch Sử C 22 D1, 2,3 18 12 Sư phạm Địa lí A 16 C 22 13 Tâm lý giáo dục A 15 B 15 20 D1,2,3 15 14 Giáo dục Chính trị C 15 D1,2,3 15 15 Việt Nam học C 15 D1 15 16 Công tác Xã hội C 15 20 D1 15 17 GD Chính trị – GD Quốc phòng C 15 90 18 Văn học C 16 20 D1,2,3 16 19 Giáo dục Công dân C 15 20 D1,2,3 15 20 Tâm lí học A 15 B 15 D1,2,3 15 21 Sư phạm Tiếng Anh D1 29 22 Sư phạm Tiếng Pháp D1 20 13 D3 20 23 Sư phạm Âm nhạc N 22 24 Sư phạm Mỹ Thuật H 24,5 25 Giáo dục thể chất T 23 26 Giáo dục Mầm non M 19,5 27 GDMN – Sư phạmTA D1 22 28 Giáo dục tiểu học D1,2,3 21 29 GDTH – Sư phạm Tiếng Anh D1 21 30 Giáo dục đặc biệt C 15 D1 15 31 Quản lí Giáo dục A 15, 5 C 15,5 D1 15,5 32 Sư phạm Triết học C 15 30 D1,2,3 15 33 CN Thiết bị trường học A 10 60 B 11 A1 10 Tổng 401

VnExpress sẽ cập nhật điểm chuẩn các trường đại học, cao đẳng nhanh nhất có thể trên trang Giáo dục, Tuyển sinh. Thí sinh tra cứu điểm chuẩn tại đây. Các trường có thể gửi điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào mail xahoi@vnexpress.net.

Hoàng Thùy

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên