ĐH Y tế Công cộng, Hải Phòng, Giao thông công bố điểm chuẩn

Điêm chuẩn vào ĐH Y tế Công cộng là 18,5 điểm (khu vực 3). Trong khi đó điểm trúng tuyển vào ĐH Giao thông Vận tải (phía Bắc) là 16 điểm.

DSC_1909.jpg
Hàng trăm đại học đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2. Ảnh: Hoàng Hà.

ĐH Hải Phòng có điểm chuẩn cho từng chuyên ngành như sau:

STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển I Đào tạo trình độ đại học A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm 1. Giáo dục Mầm non D140201 M 15 2. Giáo dục Tiểu học D140202 A 13 C 14,5 D1 13,5 3. Giáo dục Chính trị D140205 A 13 C 14,5 D1 13,5 4. Giáo dục Thể chất (*) D140206 T 18,5 5. ĐHSP Toán (THPT) D140209 A 13,5 A1 13,5 6. ĐHSP Vật lý (THPT) D140211 A 13 A1 13 7. ĐHSP Hoá học (THPT) D140212 A 13 B 14 8. ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp D140214 A 13 9. ĐHSP Ngữ văn D140217 C 14, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A 13 27. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 A 13 28. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 A 13 29. Khoa học cây trồng D620110 A 13 B 14 30. Nuôi trồng thuỷ sản D620301 A 13 B 14 31. Chăn nuôi D620105 A 13 B 14 32. Cử nhân Công tác xã hội D760101 C 14,5 D1 13,5 33. Ngôn ngữ Tiếng Anh (*) D220201 D1 17,5 34. Ngôn ngữ Tiếng Trung (*) D220204 D1 17,5 D4 17,5 II Đào tạo trình độ cao đẳng 35. CĐ Giáo dục mầm non C140201 M 11 36. CĐSP Vật Lí C140211 A 10 A1 10 37. CĐSP Hóa học C140212 A 10 B 11 38. CĐSP Ngữ Văn C140217 C 11,5 39. CĐ Quản trị Kinh doanh C340101 A 10 A1 10 D1 10,5 40. CĐ Kế toán C340301 A 10 A1 10 D1 10,5 41. CĐ Quản trị Văn phòng C340406 C 11,5 D1 10, 5

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên