Bộ Giáo dục sửa đáp án môn Lịch sử

Đáp án điều chỉnh nằm trong câu số 4a (Phần riêng): “Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh lạnh”. Nội dung sửa ngắn gọn hơn đáp án trước đây theo hướng có lợi cho thí sinh, nhưng một số giáo viên Lịch sử cho rằng đáp án của Bộ Giáo dục có thể đã có nhầm lẫn. jpg” width=”600″ class=”aligncenter” title=”Dap-an-sau-sua.jpg” alt=”Dap-an-sau-sua.jpg”/>

Xuân Hoa

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên