Các loại máy tính được mang vào phòng thi

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là máy không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại…), không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

Dựa trên những yêu cầu đó, Bộ công bố danh sách các máy tính cầm tay thông dụng, làm được phép tính số học, lượng giác và các phép tính siêu việt mà thí sinh được mang vào phòng thi bao gồm:

Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES và FX 570 ES Plus

VinaCal 500MS, 570 MS và 570 ES Plus

Vietnam Calculator VN-500RS; VN 500 ES; VN 570 RS, VN 570 ES;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720; và các máy tính tương đương.

May-tinh.jpg
Các máy tính cầm tay thông dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Ảnh: Hoàng Hà.

Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 giữ nguyên như các năm. Đợt 1 vào ngày 4-5/7 (khối A, A1 và V), đợt 2 mùng 9-10/7 (khối B, C, D và các khối năng khiếu) và đợt 3 vào 15-16/7 (thi cao đẳng tất cả khối).

Lịch thi cụ thể như sau:

Đợt 1: ngày 4-5/7:

Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối A1 Ngày 3/7 Sáng từ 8h Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. Ngày 4/7 Sáng Toán Toán Chiều Lý Lý Ngày 5/7 Sáng Hoá Tiếng Anh Chiều Dự trữ

Đợt 2: ngày 9-10/7

Ngày Buổi Môn thi Khối B Khối C Khối D Ngày 8/7 Sáng từ 8h Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. Ngày 9/7 Sáng Sinh Ngữ văn Ngữ văn Chiều Toán Sử Toán Ngày 10/7 Sáng Hoá Địa Ngoại ngữ Chiều Dự trữ

Đợt 3: Thi cao đẳng

Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối A1 Khối B Khối C Khối D Ngày 14/7 Sáng từ 8h Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên