ĐH Bách khoa TP HCM lấy thấp nhất 16 điểm

Trưởng phòng đào tạo Nguyễn Thanh Nam cho biết, thí sinh thủ khoa năm nay là em Võ Văn Huy (SBD 2758) đạt 29 điểm (đã làm tròn), trong đó Toán: 10, Lý 9,25, Hóa: 9,5. Ba Á khoa cùng đạt 27,25 điểm là Nguyễn Bá Thiên Phúc (SBD 12129), Trương Trần Phúc Hải (SBD 17263), Trần Thành Đạt (SBD 11286).

bach-khoa.jpg
Thí sinh dự thi đại học 2012. Ảnh: Hải Duyên. 5 600 Không xét NVBS 120 Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí 150 19.5 213 Không xét NVBS 123 Quản lý công nghiệp 160 18.0 175 Không xét NVBS 125 KT & Quản lý Môi trường 160 16.5 197 19.0 18 126 Kỹ thuật Giao thông 180 16.5 202 Không xét NVBS 127 KT Hệ thống Công nghiệp 80 16.0 57 18.0 59 129 Kỹ thuật Vật liệu 200 16.0 79 16.5 205 130 Trắc địa-Địa chính 90 16.0 28 16.5 84 131 Vật liệu và Cấu kiện XD 80 16.0 45 18.0 65 136 Vật lý KT – Cơ Kỹ thuật 150 16.5 119 18.0 79 Cộng : 3760 4112 567 117 Kiến trúc DD & CN 40 24 56 Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 5 trở lên.

Ngoài ra,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên