ĐH Nội vụ, Tài nguyên, Thái Nguyên công bố điểm thi

Trong năm đầu tiên tuyển sinh hệ đại học, ĐH Nội vụ Hà Nội có thủ khoa Nguyễn Thị Phương (khối C) đạt 23,5 điểm, á khoa Nguyễn Phương Hoài Thanh (khối D)được 23 điểm. Phổ điểm của thí sinh không cao nhưng đồng đều, trường có hơn 1.000 thí sinh được 14 điểm trở lên. Trong khi, trường có 630 chỉ tiêu hệ đại học và 900 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Năm nay, ĐH Đại Nam thu hút gần 2.000 thí sinh dự thi, trong đó hủ khoa Trần Phương Thảo được 24,5 điểm. Trường có 119 em được 13 điểm trở lên. Với 1.600 chỉ tiêu, trường sẽ còn rất nhiều cơ hội nguyện vọng 2.

ĐH Tài nguyên Môi trường có phổ điểm không cao, thủ khoa Đậu Anh Đức chỉ được 21,5 điểm. Toàn trường có 279 thí sinh từ 14 điểm trở lên. Năm nay, đại học này được giao tuyển 1. n

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên