ĐH Văn hóa, Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn

Điểm trúng tuyển vào ĐH Văn hóa Hà Nội cho từng chuyên ngành như sau:

Tên ngành học Mã ngành Điểm chuẩn – Kinh doanh xuất bản phẩm D320402 C: 15
D1: 14 – Khoa học thư viện D320202 C: 15
D1: 14 – Thông tin học D320201 C: 15
D1: 14 – Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) D320305 C: 15
D1: 14 – Văn hoá học (Chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông) D220340 C: 15,5
D1: 14,5 – Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : D220112 + Chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hoá DTTS C: 15
D1: 13,5 + Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS R1: 18 – Quản lý văn hoá, gồm các chuyên ngành : D220342 + Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lý Nghệ thuật C: 16,5
D1: 14
R1: 19,5 + Chuyên ngành Mĩ thuật – Quảng cáo N1: 19,5 + Chuyên ngành Quản lí các hoạt động Âm nhạc N1: 20 + Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện N3: 19,5 + Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc A220342 N1: 16 – Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) D220110 C: 15,5
D1: 14,5 – Ngành Việt Nam học D220113 + Chuyên ngành Văn hoá Du lịch C: 18,5
D1: 16,5 + Chuyên ngành Lữ hành – Hướng dẫn du lịch + Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế A220113 D1: 17

Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung hệ đại học:

Tên ngành học Mã ngành Khối tuyển – Kinh doanh xuất bản phẩm D320402 C,D1 – Khoa học thư viện D320202 C,D1 – Thông tin học D320201 C,D1 – Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) D320305 C,D1 – Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) D220340 C,D1 – Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : D220112 C,R1 – Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành : D220342 + Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện S – Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) D220110 C,D1 – Ngành Việt Nam học D220113 + Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế A220113 D1

Xét tuyển bổ sung hệ cao đẳng:

Tên ngành học Mã ngành Khối Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu Các ngành đào tạo cao đẳng: 400 – Quản lí văn hoá C220342 C, D1 100 – Khoa học thư viện C320202 C, D1 100 – Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch ) C220113 C, D1 100 – Kinh doanh xuất bản phẩm C320402 C, D1 100

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển hệ đại ổng điểm thi đại học, cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn đại học, cao đẳng trở lên. Thời gian nhận hồ sơ đại học từ 13/8 đến 7/9, cao đẳng từ 20/8 đến 20/9.

Điểm chuẩn vào từng chuyên ngành của ĐH Công nghiệp Hà Nội như sau:

cn1.jpg
cn2.jpg
cn3.jpg
cn4.jpg
cn4.jpg
cn5.jpg

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 sẽ nhập học tại cơ sở I, II vào ngày 7/9, cơ sở III vào ngày 9/9. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 từ 25/8 – 10/9. <

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên