Điểm chuẩn ĐH Tây Nguyên, An Giang bằng sàn

Y đa khoa và Giáo dục Mầm non là 2 ngành lấy cao nhất của ĐH Tây Nguyên với 22,5 điểm. Tuy nhiên cũng có nhiều ngành chỉ lấy bằng sàn.

Ngành Mã ngành Khối Điểm
trúng tuyển Giáo dục Mầm non D140201 M 22,5 Giáo dục Tiểu học D140202 A 14,5 C 19 GD Tiểu học tiếng Jrai D140202 C 14,5 D1 13,5 Giáo dục Thể chất D140206 T 17 Sư phạm Toán D140209 A 15,5 Sư phạm Vật lý D140211 A 13 Sư phạm Hóa D140212 A 14 Sư phạm Sinh D140213 B 14 Sinh học D420101 B 14 Công nghệ Thông tin D480201 A 13 Sư phạm Ngữ văn D140217 C 15 Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 15 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13,5 Văn học D220330 C 14,5 Triết học D220301 A 13 C 14,5 D1 13,5 Giáo dục chính trị D310205 C 14,5 Quản trị kinh doanh D340101 A 13 D1 13,5 Tài chính – Ngân hàng D340201 A 13,5 D1 14,5 Kế toán D340301 A 13,5 D1 13, j

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên